”Työvoimanäkymiä varjostavat monet tummat tummat pilvet”

Keskustelua henkilöstöpulasta 1989-1990

”Työvoiman riittävyys ja ammattiryhmien välinen työnjako ovat leimanneet keskustelua terveydenhuollosta. Tästä syystä kunnalliset keskusjärjestöt ja lääkintöhallitus halusivat käynnistää yhteistä keskustelua ratkaisuista. Kaupunkipistolla järjestettiin 2-3.5.1989 Terveydenhuollon työvoimapoliittiset neuvottelupäivät, joiden alustukset ja keskustelu on koottu tähän raporttiin Terveydenhuollon työvoima 1990-luvulla (Helsinki 1989)

”Henkilöstökysymykset ja työvoimapolitiikka ovat nousseet 1990-luvun keskeisiksi kysymyksiksi terveysalalla. Lääkintöhallitus pyrkii omalta osaltaan ylläpitämään niitä koskevaa keskustelua sekä panostamaan tietopohjan parantamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Tämän erikoisnumeron tarkoituksena on välittää monipuolista, ajankohtaista tietämystä ja näkemystä työvoimakysymyksistä monista eri näkökulmista.” (Lääkintöhallitus tiedottaa 1/1990).